Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Vestjydsk Fritidscenter Torsdag d. 21. juni 2018, kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Årsrapport

Annonce