Generalforsamling 2017 afholdt

Den årlige generalforsamling er nu afholdt og forløb sådanne her

Ordstyre blev valgt, El installatør Jørn Brink.

Formanden aflagde beretning, som kan findes her: beretning 

På valg var formand Hans Gadgaard, Hans modtog ikke genvalg

Eli Wium var på valg, Eli modtog genvalg og blev valgt med 11 stemmer

Povl Kastberg var på valg, Povl modtog genvalg og blev valgt med 12 stemmer

Birgit Jensen blev foreslået, og valgt med 11 stemmer

Tage Madsen blev foreslået, Tage fik 9 stemmer og videre gik som supeleant for ejerne.

Erik Bahnsen fortsætter som supeleant for lejerne.

Konstituering af bestyrelsen vil blive offentligtgjordt snarrest.

Ulfborg fjernvarme takker den afgående formand Hans Gadgaard for et godt sammenarbejde igennem 20 år i bestyrelsen, hvor af de 9 år har været som formand.