Generalforsamling 2017

Generalforsamling på Ulfborg Gæstgivergård Onsdag d. 21. juni 2017, kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.

Årsrapport

Annonce