Information om økonomi og priser

Ulfborg Fjernvarme er underlagt Varmeforsyningslovens bestemmelser om priser og betingelser. Dette betyder blandt andet, at priserne kun indeholder de nødvendige omkostninger til at drive fjernvarmeforsyningen.

Fordelingen af de faste bidrag og de variable bidrag på fjernvarmepriserne er fastsat efter et princip om, at de faste omkostninger skal dækkes af de faste bidrag (abonnementsbidrag og effektbidrag) og de variable omkostninger skal  dækkes af de variable bidrag (varme- og m3-pris).